Nõmme ja Sparta õhtustel treeninggruppidel täna esimene treening