Rae valla sporditegevuse toetus

HC Tallinna Peetri gruppide lapsevanematel on valla poolt suurepärane võimalus saada liikmemaksudelt lapse kohta kuni 180 EUR tagasi kui lapsevanem teeb avalduse hiljemalt 15.01.2020. Rae vald on lastevanematele suurepärane, kuna erinevalt Tallinna linnast (samuti ka Harku vald ja Viimsi vald), kes maksavad toetust hoopis klubidele, mitte lastevanematele.

Kuni 15.01.2020-ni esitada Rae valla sporditegevuse toetus elektrooniliselt, mille siis klubi esindaja peab 22.01.2020 allkirjastama.

Sporditegevuse kuluhüvitise piirmäär lapse kohta kalendriaastas tõusis 2018. aastal 180 euroni, kuid mitte rohkem kui 50 % tasutud treening ja/või õppetasust. Nelja ja enama lapselise pere lapse hüvitis on kuni 225 eurot lapse kohta aastas, kuid mitte rohkem kui 75 % tasutud treening- ja/või õppetasust. Kuluhüvitise taotluste esitamise tähtaeg jooksva kalendriaasta kohta on hiljemalt järgmise kalendriaasta 15. jaanuar (perioodi jaanuar-detsember eest). Taotlusi saab esitada jooksvalt kogu kalendriaasta jooksul, kui kuluhüvitise piirmäär on täis.

Palun lisage süsteemi HC Tallinna klubi peatreener Risto Lepp (38301140296, info@hctallinn.ee), kes siis allkirjaõiguslik.

Link https://piksel.ee/spoku/rae/index.php?module=205&op=2&toetus=379

hctallinn.ee